Aktuella frågor inom ortnamnsvården

Aktuella frågor inom ortnamnsvården

Handlingar från DOVA:s och Göteborgs universitets symposium den 8 - 10 mars 1988.

Redaktörer: Kristinn Jóhannesson, Hugo Karlsson, Bo Ralph under medverkan av Maiken Sundström, Barbro Wallgren-Mitzner och Kerstin Vansvik.
Utgivningsår: 1989

Innehåll

 • Leif Ekberg
  Öppningsanförande vi dsymposium om aktuella frågor inom ortnamnsvården
 • Sven Benson
  Ortnamnsvård i ett internationellt perspektiv
 • Botolv Helleland
  Ny lov om skrivemåten av stadnamn i Noreg
 • Birte Hjorth Pedersen
  Stednavnepleje - praksis i Danmark
 • Ann-Christin Mattisson
  LMV:s ortnamnsdatabank till topografiska kartan
 • Olle Millgård
  Att verka för ett ändamålsenligt och vårdat ortnamnsskick
 • Eivor Nylund Torstensson
  Ortnamnsvård och minoritetsspråk
 • Rutger Blidberg
  Göteborgs gatunamn
 • Helmer Gustavsson
  Det levande förflutna - ortnamnen och kulturlandskapet
 • Josef Rydén
  Hembygdsrörelsen och ortnamnsvården
 • Carina Jansson och Hans Ringstam
  Fastighetsbeteckningsformen halvvägs - ambitioner och erfarenheter
 • Leif Nilsson
  Ortnamnsvård i fastighetsregistret. Exemplet Katrineberg.
 • Hugo Karslsson
  Avsöndringar i Bottna - jordregister kontra fastighetsregister
 • Claes Garlén
  Lantmäteriverkets och Svenska språknämndens förteckning över uttal av Sveriges ortnamn
 • Hasse Lindberg
  Postens ortnamnspolicy
 • Bengt Niklasson
  Vägverkets syn på ortnamnsutmärkningen
 • Kurt Hultgren
  Stationsnamn - inte bara för den resande allmänheten
 • Göran Hallberg
  Korta anvisningar för ortnamnsvårdare
 • Gösta Pellbäck
  Orientering om arbetet på en handbok om kommunal namngivning och namnvård