Aktuella frågor inom ortnamnsvården

Aktuella frågor inom ortnamnsvården

Handlingar från DOVA:s och Göteborgs universitets symposium den 8–10 mars 1988.

Redaktörer: Kristinn Jóhannesson, Hugo Karlsson, Bo Ralph under medverkan av Maiken Sundström, Barbro Wallgren-Mitzner och Kerstin Vansvik.
Utgivningsår: 1989

Innehåll

Leif Ekberg
Öppningsanförande vi dsymposium om aktuella frågor inom ortnamnsvården

Sven Benson
Ortnamnsvård i ett internationellt perspektiv

Botolv Helleland
Ny lov om skrivemåten av stadnamn i Norge

Birte Hjorth Pedersen
Stednavnepleje - praksis i Danmark

Ann-Christin Mattisson
LMV:s ortnamnsdatabank till topografiska kartan

Olle Millgård
Att verka för ett ändamålsenligt och vårdat ortnamnsskick

Eivor Nylund Torstensson
Ortnamnsvård och minoritetsspråk

Rutger Blidberg
Göteborgs gatunamn

Helmer Gustavsson
Det levande förflutna - ortnamnen och kulturlandskapet

Josef Rydén
Hembygdsrörelsen och ortnamnsvården

Carina Jansson och Hans Ringstam
Fastighetsbeteckningsformen halvvägs - ambitioner och erfarenheter

Leif Nilsson
Ortnamnsvård i fastighetsregistret. Exemplet Katrineberg.

Hugo Karslsson
Avsöndringar i Bottna - jordregister kontra fastighetsregister

Claes Garlén
Lantmäteriverkets och Svenska språknämndens förteckning över uttal av Sveriges ortnamn

Hasse Lindberg
Postens ortnamnspolicy

Bengt Niklasson
Vägverkets syn på ortnamnsutmärkningen

Kurt Hultgren
Stationsnamn - inte bara för den resande allmänheten

Göran Hallberg
Korta anvisningar för ortnamnsvårdare

Gösta Pellbäck
Orientering om arbetet på en handbok om kommunal namngivning och namnvård