Ord för höjder och sluttningar i Daga härad

Ord för höjder och sluttningar i Daga härad

En studie över betydelsen hos två grupper terrängbetecknande appellativ och ortnamnselement.

Författare: Staffan Nyström
Utgivningsår: 1988