Lexin: Svensk-turabdinskt lexikon

Lexin: Svensk-turabdinskt lexikon

Leksiqon Swedoyo-Suryoyo

Innehåller 4 500 ord.

Utgivningsår: 1988
Serie: Lexin

Om Lexin

I Lexinserien finns lexikon på olika minoritetsspråk i Sverige. Lexin finns både i bokform och som nätlexikon. Lexikonen är speciellt anpassade för att användas i undervisningen i svenska som andraspråk och innehåller därför bara de vanligaste orden i svenskan. Därför finns till exempel inte facktermer eller mer ovanliga ord med.