Grammatik på villovägar

Grammatik på villovägar

Samlingsverk.

Boken är utgiven av förlag och går inte att beställa från Isof.

Redaktör: Ulf Teleman
Utgivningsår: 1987

Innehåll:

Det skolgrammatiska arvet. En inledning / av Ulf Teleman.
Talets signalord / av Lars-Gunnar Andersson.
Vara, bliva, heta, kallas - om predikativ och närstående kategorier samt ordföljd och informationsstruktur / av Maria Bolander.
Bestämd form: du vet vilken jag menar / av Staffan Hellberg.
Objekt som objekt / av Tor Hultman. Är det egentliga subjektet egentligen subjekt / av Sven-Göran Malmgren.
Bärbara substantiv. Om läroböckernas exempel / av Åke Pettersson.
Bisatser, huvudsatser och andra satser / av Christer Platzack. Huvudsatsordföljd och bisatsordföljd / av Christer Platzack.
Den problematiska hierarkin / av Jan Svensson.
Hur många genus finns det i svenskan? / av Ulf Teleman.
Det är skillnad på folk och fä: dum, dummare, dummast / av Ulf Teleman.