Sameland i förvandling

Sameland i förvandling

Urvalet av materialet från studiecirklarna har gjorts av Inger Kuoljok. Hon har även i huvudsak stått för de redaktionella texterna. Elsa Öhman, Astrid Lundgren, Inez Andersson och Siv Johansson vid DAUM har på olika sätt medverkat vid bokens tillkomst.

Författare: Inger Kuoljok, Elsa Öhman, Astrid Lundgren, Inez Andersson, Siv Johansson
Utgivningsår: 1986