Ordbok över laumålet på Gotland

Ordbok över laumålet på Gotland

Ordbok över laumålet på Gotland omfattar 26 häften och gavs ut mellan åren 1972–1985.

Författare: Herbert Gustavson
Utgivningsår: 1972—1985

Ordboken består av 26 häften och är utarbetad av Herbert Gustavson på grundval av Mathias Klintbergs samlingar. Inalles bygger den på drygt 100 000 ordlappar. Karaktäristiskt för ordboken är den rika exemplifieringen av ordens användningsområde och betydelsenyanser.

Klintberg fotograferade arbeten, verktyg redskap och byggnader. Hans teckningar och fotografier illustrerar ordboksartiklarna i ett separat illustrationshäfte, som avslutar varje band (4 st).

Utgivna häften som pdf

 • Häfte 1: a–brake
 • Häfte 2: brakt–egentligen
 • Häfte 3: egg–förbräde
 • Häfte 4: förakta–gå
 • Häfte 5: gå–hövlighet
 • Häfte 6: Illustrationer a–h
 • Häfte 7: i–knops
 • Häfte 8: knopsa–köttväg
 • Häfte 9: labb–lägga
 • Häfte 10: lägga–må
 • Häfte 11: må–oövervinnlig
 • Häfte 12: Illustrationer i–o
 • Häfte 13: p–ren
 • Häfte 14: rengjord–rörelse
 • Häfte 15: rörlig–skjuta
 • Häfte 16: skjuta–slå
 • Häfte 17: slå–spörjdag(er)
 • Häfte 18: Illustrationer p–spörjdag(er)
 • Häfte 19: stabba–styv
 • Häfte 20: styvaktig–säker
 • Häfte 21: säker–tjänst
 • Häfte 22: tjänstaktigt–tåla
 • Häfte 23: tålsam–varför(e)
 • Häfte 24: varhän–väderlek
 • Häfte 25: vädja–övrig. Grammatik. Rättelser och tillägg
 • Häfte 26: Illustrationer stabba–ö