Ödegårdar i Vätte härad

Ödegårdar i Vätte härad

En bok om den verklighet som ligger bakom de många ödegårdsnamnen.

Författare: Gösta Framme
Utgivningsår: 1985

En ödegård är en gård, som varit ut bruk som självständig enhet så länge, att detta tillstånd uppfattas som mer än rent tillfälligt. Syftet med denna bok är att söka klarlägga den verklighet, som ligger bakom de många ödegårdsnamnen (orsaken till, tiden för och omfattningen av ödeläggelsen). Också de namn som ödegårdarna en gång i tiden burit. Likaså gårdarnas läge och storlek är av intresse.