Vi gingo och vi gick

Vi gingo och vi gick

Författare: Lars Alfvegren
Utgivningsår: 1984
Serie: Skrifter utgivna av Svenska språknämnden