Svenska kvarntermer

Svenska kvarntermer

Studier över kvarnens och malningens terminologi i svenska dialekter med särskild hänsyn till de västsvenska jämte kortfattad framställning av de svenska kvarntyperna och deras utveckling. Del 1 och 2.

Författare: Roger Wadström
Utgivningsår: 1952 och 1984