Vitra och bäran

Vitra och bäran

Två studier i norrländsk folktro.

Författare: Samlingsverk
Utgivningsår: 1983
Serie: Skrifter utgivna av Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå

Innehåll:

Tro och föreställningar kring vitra i övre Norrland / av Tone Dahlstedt.
Traditioner kring bäran i övre Norrland / av Alf Arvidsson.