Samisk-finska båttermer och ortnamnselement och deras slaviska bakgrund

Samisk-finska båttermer och ortnamnselement och deras slaviska bakgrund

En studie i mellanspråklig ordgeografi och mellanfolklig kulturhistoria.

Författare: Olavi Korhonen
Utgivningsår: 1982