Byordningar från mälarlänen

Byordningar från mälarlänen

Innehåller 400 byordningar i huvudsak från 1740-talet fram till 1840-talet i Stockholms, Södemanlands, Uppsala och Västmanlands län.

Författare: Wolter Ehn
Utgivningsår: 1982

Byordningar fråm mälarlänen innehåller 400 byordningar i huvudsak från 1740-talet fram till 1840-talet. Dessutom återges några specialförordningar såsom betesordningar, vallgångsordningar och kolningsordningar.

En byordning besår av en samling bestämmelser - med angivande av bötesbelopp - för samordningen av de många gemesamma intressen som byalaget och dess företrädare byåldermannen, byfogden eller sexmannen hade att ta ställning till. Det var frågor om gärdesgårdarna i byn, det gemensamma betet på åker och äng, sådden och slåttern, brandskyddet och inhyseshjonen. Bestämmelser om vilka som fick plocka rovor och ärter i det gemensamma rov- och ärtlandet återges även liksom stadgande om straff för fruktstölder och skadegörelse på byalagets skog. I några fall finns även regler för sjungadet av Staffansvisan, för dand och kortspel med mera.