Ordspråk, talesätt och härm på Ytterlännäsmål

Ordspråk, talesätt och härm på Ytterlännäsmål

En samling av ordspråk, talesätt och härm som härstammar från Ytterlännäs socken i Ångermanland.

Författare: Georg Bergfors
Utgivningsår: 1981

På folktaditionernas vidsträckta fält finns ett område, där all världens ordspråk trängs om utrymmet. Inte minst i vårt land har vi sedan gammalt en bördig örtagård med en rik, färgskiftande flora av sådana blomster ursläktets kärnspråk - ordspråk, ordstäv, levnadsregler, gyllene ord eller vad vi vill kalla grupperna för. Till ordspråken i vidare mening kan hänföras åtskilliga andra talesätt i folkmun såsom (härm, ramsor, färdiggjorda och lagrade förråd av talnde bilder och liknelser, allt hopat på minneshyllorna i berättarens hjärta.

Den samling av ordspråk, talesätt och härm, som här följer, härstammar från Ytterlännäs socken i Ångermanland. De återges på den dialekt, ommamonsmålet (ovanmonsmålet), som i socknens inland varit det gängse talspråket, och som med tydliga skiftningar, särskilt i vissa vokalljud, talas inom ett vidsträckt område i nedre Ådalen på ömse sidor om "Storån", dvs. Ångermanälven, upp till Sållefteå och Multrå.

De allra flesta ordspråk och talesätt, som ingår i samlingen, har utgivaren själv hört och bevarat i minnet från sin barndoms- och ungdomstid ett par årtionden före och några år in på 1900-talet.