Liten festskrift till Åsa Nyman 4 juni 1981

Liten festskrift till Åsa Nyman

Författare: Samlingsverk
Utgivningsår: 1981

Innehåll:

Att deltaga i en fruktbarhetsrit. /Erik Olof Bergfors.
Kagghartsning vid ett svagdricksbryggeri. /Inga-Lill Druvaskalns.
Öja bussar - kärlekslystna äppeltjuvar? /Wolter Ehn.
Visan om den sista bussekungen. /Agneta Lilja.
Naturväsen som naturskyddsväsen? /Stefan Lundhem.
Vidskepelse bland sjöfolk. /Torsten Ordéus.
Surjämtar och revsundsgnarrar! /Marie-Louise Pettersson.
Om innehållsregistrering av ljudband vid DOVA:s folkminnesarkiv. /Sven Söderström.
Om frågelistorna M 225 A och B. /Gun Wallström.
Åsa Nymans tryckta skrifter 1949-1981. /Rune Västerlund.