Äldre källor till Medelpads bygdemål

Äldre källor till Medelpads bygdemål

Denna samling med medelpadska dialektord ur äldre källor omfattar det mesta av vad som påträffats i handskrifter och tryckt litteratur till och med 1867. Uppslagsordet är på dialekt.

Författare: Algot Hellbom
Utgivningsår: 1981