Språk i Norden 1980

Språk i Norden 1980

Årsskrift för de nordiska språknämnderna

Författare: Else Bojsen, Mikael Reuter, Ståle Løland, Catharina Grünbaum
Utgivningsår: 1980