Samiskt fältarbete

Samiskt fältarbete

Förteckning över ämnen

Författare: Pirjo Rissanen
Utgivningsår: 1980
Serie: Skrifter utgivna av Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå.