Språkform och språknorm

Språkform och språknorm

En bok till Bertil Molde på 60-årsdagen den 16 september 1979.

Boken är slutsåld och går inte att beställa från Isof.

Redigerare: Svenska språknämnden
Utgivningsår: 1979

Innehåll:

Skriva som vi talar av Sture Allén.

Rasmus Rasks reformer af islandsk retskrivning av Jakob Benediktsson.

Objektivitet i nyhetstelegram - en fråga om anföringssatsens placering av Peter Cassirer.

Färöarna i Norden. Några funderingar kring nordisk språkgemenskap och engelsk-amerikanskt inflytande av Ulla Clausén.

Dialekten i skolan av Karl-Hampus Dahlstedt.

Rusch och rush av Sven Ekbo.

Gustaf Cederschiölds "Framtidssvenska" (1917) och svenskan av i dag. Program, prognos och utfall av Claes-Christian Elert.

Vad har så vi med deras visor att göra? Om Svenska språknämnden och den nya svenska psalmboken av Catharina Grünbaum.

Språkrøkt-språkvård eller språkplanleggning-språkplanering? Opplegg til en debatt av Einar Haugen. A. O.

Vinjes syn på språklig skandinavisme av Alf Hellevik.

Om ledstillingen i helsætninger med eller av Poul Lindegård Hjorth.

Författningsspråkets föryngring av Ture Johannisson.

Det gustne overlæg. Et "nyt ord" i dansk av Allan Karker.

Om tyska attityder till främmande ord Gustav Korlén.

Om Hugo Bergroth och regleringen av uttalet i bildad finlandssvenska av Bengt Loman.

Om brug af stednavne i færøske familienavne av Jóhan Hendrik W. Poulsen.

Om förändringar i metaforernas motivkrets. Några iakttagelser och synpunkter av Einar Selander.

Svaga maskuliner i nysvenskan. Ett stycke svensk språk- och språkvårdshistoria av Carl Ivar Ståhle.

Barnets språkliga kreativitet belyst av exempel från ordböjning och ordbildning av Ragnhild Söderbergh.

Några iakttagelser om svenskt lagspråk i Finland av Carl-Eric Thors.

Korsord och substantiv av Margareta Westman.

Han och hon av Gun Widmark.