De nordiska språkens framtid

De nordiska språkens framtid

Bidrag vid en konferens

Författare: Bengt Sigurd
Utgivningsår: 1977

Innehåll:
Förord.
Språket, samhället och geografin / av Thomas Lundén.
Sprogsituationen i Danmark - en betragtning / av Mogens Baumann Larsen. Språksituasjonen i Norge / av Finn-Erik Vinje.
Språkstrid og politikk / av Bjarne Kristiansen.
Svenska språkets framtid i Finland / av Bengt Loman.
Statistik och prognoser om svenska språkets framtid i Finland / av Aulis Gröndahl. Isländskans situation / av Baldur Jónsson.
Det færøske sprogs situation / av Jóhan Hendrik W. Poulsen.
De nordiska språkens situation i Nordamerika / av Nils Hasselmo.
Språk och framtid - några spekulationer / av Bengt Sigurd.