Fackspråk

Fackspråk

En antologi.

Redaktörer: Bertil Molde, Olle Alexandersson
Utgivningsår: 1976
Serie: Skrifter utgivna av Svenska språknämnden

Innehåll:

Fackspråkens uppgift och tillstånd :
Teknikens språk / av Einar Selander.
Medicinens språk / av Lars Erik Böttiger.
Samhällsvetenskapernas språk / av Karl-Erik Wärneryd.
Ekonomins språk / av Göran Ohlin.
Juridiskt språk / av Per-Erik Nilsson.
Arbetsmarknadens språk / av Karl-Axel Nordström.

Fackspråken och allmänheten :
Att informera om teknik / av Per Ragnarson.
Att informera om medicin / av Claes Wirsén.
Språket mellan läkare och patient / av Erik Allander.
Samhällsdebattens språk / av Nils-Eric Sandberg.
Myndigheternas fackspråk och allmänheten / av Margareta Westman.
Att föra ut forskning - varför och hur? / av Olle Alexandersson.