Amerikasvenska

Amerikasvenska

En bok om språkutvecklingen i Svensk-Amerika

Författare: Nils Hasselmo
Utgivningsår: 1974
Serie: Skrifter utgivna av Svenska språknämnden