1663–64 års inventering av fäbodar och nybyggen, hyttor, hamrar, sågar, kvarnar, fiskerier m. m. inom Kopparbergs lnland

1663–64 års inventering av fäbodar och nybyggen, hyttor, hamrar, sågar, kvarnar, fiskerier m. m. inom Kopparbergs lnland

Enligt 1663 års jordebok intagna originalförteckningar. Med kommentar och register.

Författare: Bror Lindén
Utgivningsår: 1974