Svenska studier från runtid till nutid

Svenska studier från runtid till nutid

Tillägnade Carl Ivar Ståhle på 60-årsdagen den 27 juni 1973.

Boken är slutsåld och går inte att beställa från Isof.

Redigerare: Carl Ivar Ståhle
Utgivningsår: 1973

Innehåll:
Mellby kyrkas runsten / av Sven B. F. Jansson.
Iarlabanki atti alt hundari þetta. Till tolkningen av Jarlabankeristningen i Vallentuna / av Thorsten Andersson.
Sytning i Tavastland 1319 / av Olav Ahlbäck.
Från fr. parlament till österbottn. dial. pärra 'retas' / av Carl-Eric Thors.
Skänninge och Skenaån. En ortnamnskombination i ljudhistorisk belysning / av Lars Hellberg.
Bynamnet Kåddis / av Gösta Holm.
Gagnef / av Harry Ståhl.
Något om namn på Söder. Liten rapport från Nämnden för svensk språkvanvård / av Per Anders Fogelström.
Carl Ivar och Anna-Greta. Några synpunkter på tryckfördelningen i de sammansatta personnamnen / av Sigurd Fries.
2 Kor. 8: 13 i Gustav Vasas Bibel / av Bertil Molde.
Vila vid denna källa. Några tolkningsproblem / av Lennart Moberg.
Avledningar med förstavelserna be- och för- i svenskan. Med synpunkter på avledningars behandling i en generativ grammatik / av Claes-Christian Elert.
Om engelskans inflytande på svenskan / av Ragnhild Söderbergh.
Varer svenske! / av Ebba Lindberg.
Ensam delägare / av Erik Wellander.
Gabelsbergers brakylogi / av Hans Karlgren.
Meningens mening / av Margareta Westman.
Brott, paus, planering / av Bengt Loman. Förskjutningar i uttalet av främmande ord i svenskan. Några iakttagelser i SAOL / av Rolf Hillman.
En blick in i dagens språkhistoria / av Gun Widmark.
Synpunkter på sociolingvistiken / av Karl-Hampus Dahlstedt.