Studier i dagens svenska

Studier i dagens svenska

En antologi.

Boken är slutsåld och går inte att beställa från Isof.

Författare: Bertil Molde
Utgivningsår: 1971

Innehåll:
"Mötet uppnas på sundag" / av Carl Ivar Ståhle.
Uttal och samhällsroll / av Bertil Molde.
Regionalt riksspråksbruk / av Ingemar Ingers.
Uttalsbeteckningar i svenska ordlistor, uppslagsverk och läroböcker / av Claes-Christian Elert. Latinsk och svensk ordböjning / av Bertil Molde.
Är färsk sill god eller gott? / av Gun Widmark. Neka - vägra / av Gun Widmark.
Det moderna tidningsspråket / av Lars Grahn.
Tidningarnas och bokförlagens dirigering av språket / av Bertil Molde.
Läsbarhet / av Margareta Westman.
Främmande geografiska namn i svensk skrift / av Gösta Bergman.
Svenskan och det första främmande språket / av Karl-Hampus Dahlstedt.
Tvåspråkighet och språkkontakt / av Nils Hasselmo.