Sydsvenska fisknamn

Sydsvenska fisknamn

Författare: David Kornhall
Utgivningsår: 1968
Serie: Skrifter utgivna genom Landsmålsarkivet i Lund