Ortnamnen i Skaraborgs län 11:2. Territoriella namn i Vadsbo härad, södra delen

Ortnamnen i Skaraborgs län 11:1. Territoriella namn i Vadsbo härad, norra delen

Ortnamnen i Skaraborgs län del 11:2. Territoriella namn i Vadsbo härad, södra delen.

Författare: Ivar Lundahl
Utgivningsår: 1967
Serie: Sveriges ortnamn