Skånes ortnamn 18: Södra Åsbo härad

Skånes ortnamn 2: Bara härad

Bok nummer 2 i serien Skånes ortnamn handlar om bebyggelsenamnen i Bara härad.

Författare: Bertil Svensson och Sven Benson
Utgivningsår: 1962
Serie: Skånes ortnamn (SKO)