Studier i nordisk språkvetenskap

Studier i nordisk språkvetenskap

Från Lunds universitets institution för nordiska språk och Landsmålsarkivet i Lund.

Redaktör: Bertil Ejder
Utgivningsår: 1958
Serie: Skrifter utgivna av Landsmålsarkivet i Lund

Innehåll:

Poesien i inskrifterna på Hällestad-stenarna / av Ivar Lindquist.
För en finare transkription av färöiskan / av Pierre Naert.
Ett anonymt prelatbrev från Sturetiden / av Gustaf Lindblad.
Något om presens konjunktiv i nysvenskan / av Anders Sundquist.
Den bibliska bilden och bibelkunskapen / av Gösta Mattsson.
Redgarn / av Sven Ekbo.
Verner von Heidenstam och Pär Lagerkvist / av Walter Åkerlund.
Ett försök att levandegöra ett folkmål i ett hembygdsmuseum / av Gösta Sjöstedt.
Franska låneord i folkmålen / av Ingemar Ingers.
Fonetisk och fonematisk kartläggning / av Sven Benson.
Råset, Funderset et consortes / av Bertil Ejder.