Skånes ortnamn 01: Albo härad

Skånes ortnamn 2: Bara härad

Bok nummer 1 i serien Skånes ortnamn handlar om bebyggelsenamnen i Albo härad.

Författare: Bertil Ejder
Utgivningsår: 1958
Serie: Skånes ortnamn (SKO)