Göteborgsspråket

Göteborgsspråket

Författare: Bertil Björseth
Utgivningsår: 1958
Serie: Skrifter utgivna av Nämnden för svensk språkvård