Tradition och förnyelse inom språket

Tradition och förnyelse inom språket

Tal vid Svenska Akademiens högtidssammankomst den 20 december 1952.

Författare: Elias Wessén
Utgivningsår: 1953
Serie: Skrifter utgivna av Nämnden för svensk språkvård