Glaskogen

Glaskogen

Bygd, arbetsliv och folkkultur i Jösse, Nordmarks och Gillbergs härader under 1800-talet

Författare: Arvid Ernvik
Utgivningsår: 1951
Serie: Skrifter utgivna genom Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala