Det gamla Grangärde: Skogsbruk

Det gamla Grangärde: Arbetsliv och folktradition i en skogsbygd i Västerbergslagen - boskapsskötsel

Arbetsliv och folktradition i en skogsbygd i Västerbergslagen. Boskapsskötsel.

Författare: Otto Blixt
Utgivningsår: 1950