Vi gå eller vi går?

Vi gå eller vi går?

En speciell språkriktighetsfråga ur allmän språkvårdssynpunkt.

Författare: Erik Wellander
Utgivningsår: 1947
Serie: Skrifter utgivna av Nämnden för svensk språkvård