Särsvenskt och samnordiskt

Särsvenskt och samnordiskt

Ordlista till tjänst för svenskar som i skrift och tal vänder sig till nordisk publik.

Författare: Gösta Bergman
Utgivningsår: 1946
Serie: Skrifter utgivna av Nämnden för svensk språkvård