Studier över det sydvästskånska dialektområdet

Studier över det sydvästskånska dialektområdet

Författare: Ingemar Ingers
Utgivningsår: 1939
Serie: Studier utgivna inom Landsmålsarkivet i Lund