Studier över r-ljuden i sydskandinaviska mål

Studier över r-ljuden i sydskandinaviska mål

Författare: Gösta Sjöstedt
Utgivningsår: 1936
Serie: Skrifter utgivna genom Landsmålsarkivet i Lund