Berget Fontin vid Kungälv

Berget Fontin vid Kungälv

En namngåta.

Författare: Hjalmar Lindroth
Utgivningsår: 1934
Serie: Skrifter utgivna av Institutet för ortnamns- och dialektforskning vid Göteborgs Högskola