Svenska folkminnen om grödan

Svenska folkminnen om grödan

De svenska svaren på Wilh. Mannhardts frågelista.

Författare: Hilding Celander
Utgivningsår: 1932