Kust- och skärgårdsnamnen i Göteborgs och Bohuslän: 1

Kust- och skärgårdsnamnen i Göteborgs och Bohuslän: 1

Sjökortet Tjörn.

Författare: Hjalmar Lindroth
Utgivningsår: 1922
Serie: Skrifter utgivna av Institutet för ortnamns- och dialektforskning vid Göteborg Högskola