Gränserna och skiljaktigheterna mellan sydbohuslänska och nordbohuslänska

Gränserna och skiljaktigheterna mellan sydbohuslänska och nordbohuslänska

Författare: Hjalmar Lindroth
Utgivningsår: 1920
Serie: Skrifter utgivna av Institutet för ortnamns- och dialektforskning vid Göteborgs Högskola