Bohusläns härads- och sockennamn

Bohusläns härads- och sockennamn

Författare: Hjalmar Lindroth
Utgivningsår: 1918
Serie: Skrifter utgivna av Institutet för ortnamns- och dialektforskning vid Göteborgs Högskola