4. Flerspråkighet – en tillgång på jobbet

Hur kan du som svensktalande bäst stötta en kollega som håller på att lära sig svenska? Avsnitt fyra av Svenskan i samhället bjuder på ett samtal kring flerspråkighet med konkreta tips på hur du kan underlätta kommunikationen på en arbetsplats där det talas många språk.

I podden samtalar språkvårdare Sofia Tingsell med lektor Lotta Olvegård. Tillsammans har de skrivit vägledningen Flerspråkighet i arbete. Med avstamp i vägledningen pratar de om synen på flerspråkighet och om vad chefer och kollegor kan göra för att skapa bättre förutsättningar för kollegor med ett annat förstaspråk än svenska.

Lyssna

Transkribering till avsnittet

Transkribering av avsnitt 4: Flerspråkighet – en tillgång på jobbet.

Lyssna via app/plattform

Svenskan i samhället finns på flera olika poddplattformar och i olika poddappar. Sök på Svenskan i samhället på valfri plattform eller app för att hitta avsnittet.

Medverkande i avsnittet

Sofia Tingsell, språkvårdare i svenska vid Isofs avdelning Språkrådet.

Lotta Olvegård, lektor i svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet.