Formulär Levande traditioner

Formulär för att skicka in förslag till förteckningen Levande traditioner.
KONTAKTUPPGIFTER

Namn, adress och eventuell organisation/anknytning)


Skicka bild, videoklipp eller ljudklipp

Tänk på att de bilder eller videoklipp som du skickar in fritt ska kunna användas av Institutet för språk och folkminnen för publicering på hemsidan eller i andra sammanhang. Skicka därför bara in bilder eller videoklipp som du har full förfoganderätt över och bifoga uppgift om fotografens namn.


Bilder, videoklipp, ljudklipp etc.

Det förslag som bilden/videoklippet har anknytning till.

Fototillfälle, plats, fotografens namn etc.Skicka in
I och med att du skickar in formuläret med de bifogade filerna godkänner du att Isof får fri förfoganderätt till inskickat material. Det innebär till exempel att Isof har rätt att publicera bilden/filmen/ljudklippet på webbplatsen.