Skicka förslag till förteckningen

Finns det någon levande tradition som du tycker ska finnas med på förteckningen? Här kan du skicka in ditt förslag!

Mellan den 1 april–31 december varje år kan du skicka in förslag till förteckningen Levande traditioner. Förslagen skickas in med formuläret som du hittar via knappen ”Öppna formulär” nedan. Läs gärna igenom tipsen innan du börjar fylla i formuläret.

Instruktioner och tips

  • Börja med att läsa några av de förslag som redan finns på förteckningen. Det kan hjälpa dig få en bild av vilken information som efterfrågas, och hur frågorna kan besvaras.
  • Läs igenom vilka kriterier som gäller för att komma med på Levande traditioner.
  • Ta del av informationen i vägledningen Lämna förslag till Levande traditioner.
  • Fyll i så många fält som möjligt, och skriv gärna utförliga svar.
  • När du väl skickat in din text finns ingen möjlighet att göra ändringar i den ursprungliga texten. Tänk därför noga igenom vad du ska skriva. Tänk också på att spara din text i ett eget dokument.
  • För att skicka med en fil (bild, videoklipp, ljudklipp) använder du ett separat formulär som du hittar längst ned på sidan med formuläret.
  • De bilder eller videoklipp som du skickar in fritt ska kunna användas av Isof för publicering på hemsidan eller i andra sammanhang. Skicka därför bara in bilder eller videoklipp som du har full förfoganderätt över och bifoga uppgift om fotografens namn.
  • Beredningen av förslagen sker i samråd med förslagsställarna, så var noga med att fylla i aktuella kontaktuppgifter.

Internationella nomineringar

Det finns vid särskilda tidpunkter möjlighet att föreslå svenska nomineringar till de internationella listorna och registret. Information om tidpunkter för detta publiceras i anslutning till Sveriges förteckning Levande traditioner

Läs mer på sidan Unescos internationella listor och register.