Om förteckningen

Levande traditioner är en nationell förteckning över immateriella kulturarv i Sverige. Arbetet med förteckningen sker inom ramen för Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet.

De länder som anslutit sig till konventionen ska skapa en eller flera förteckningar över levande, immateriella kulturarv inom det egna landet. Det land som vill lämna in en ansökan till konventionens internationella listor, måste också först kunna visa att det som föreslås ingår i en nationell förteckning. Isof har det övergripande ansvaret för detta arbete i Sverige och det genomförs tillsammans med en rad aktörer. Alla som är intresserade kan lämna in förslag.

Redskap för att förmedla kunskap

Förteckningen ska enligt konventionen vara ett redskap för att identifiera, beskriva och förmedla kunskap om olika delar av det immateriella kulturarvet. Den kan omfatta allmänt spridda traditioner och kunskaper, men också sådant som bara utövas av en liten grupp människor. Vi hoppas att förteckningsarbetet i Sverige ska ge möjligheter till ny kunskap, mångfald och delaktighet.

Ett levande dokument

Förteckningen är ett levande dokument som ständigt uppdateras. Därför är den kopplad till en databas, som kontinuerligt bevarar det som skickas in. Arbetet kan ses som en form av dokumentation. Det som eventuellt inte längre är levande och därför förs bort från förteckningen på webbplatsen kommer att arkiveras. De förslag som på något sätt strider mot konventionen och inte förs upp på förteckningen bevaras som minnen i arkiven för att spegla samtiden. Vi hoppas att förteckningen ska bli en växande kunskapskälla om levande traditioner i vår tid.

Läs mer om konventionen

I kunskapsbanken Sverige och världens immateriella kulturarv kan du läsa mer om Unescos konvention och konventionsarbetet i Sverige.

Samarbetande myndigheter

Logotyp Isof
Logotyp Musikverket
Logotyp Nordiska museet
Logotyp Nämnden för hemslöjdsfrågor
Logotyp Riksantikvarieämbetet