Umgängesformer

Med umgängesformer menas sociala sedvänjor och former för samvaro, såväl till vardags som i högtidliga sammanhang.

 • Sjunga skålvisor (snapsvisor, nubbevisor, supvisor)

  18 maj 2022

  Snapsvisan är en skålvisa och tillhör en av våra äldsta visgenrer. Än i dag förs den stora mängden snapsvisor vidare genom muntlig tradition.

 • Surströmming

  20 januari 2021

  Surströmming, eller surfisk som den tidigare hette, var tidigare en del av den vardagliga kosten. Fisken bereds genom fermentering som är en mycket g…

 • Levande rollspel – lajv

  17 januari 2018

  I ett lajv gestaltar varje deltagare en påhittad karaktär i en påhittad miljö. Rollspelet kan utspela sig i en fantasivärld eller i en särskild tid o…

 • Gummekaka (julekaka)

  12 april 2016

  I Torestorp och Älekulla i Västergötland lever ännu seden att baka och ge bort en gummekaka till sitt gudbarn dagen före julafton.

 • Fika

  27 april 2015

  Att fika är oftast förknippat med att ta en paus, umgås och dricka kaffe. I den svenska fikakulturen läggs även stor vikt vid tillbehören.