Natur och världsbilder

Exempel på kunskaper, färdigheter, sedvänjor, tankemönster och trosföreställningar sprungna ur människors förhållande till naturen, och vår plats i världsalltet.

 • Norsfiske/slomfiske

  9 april 2021

  Slomfiske är en folklig tradition som ännu samlar både fångstmän och åskådare. Såväl män som kvinnor, och inte minst barn, har sedan urminnes tider ä…

 • Nejonögonfiske

  24 augusti 2020

  Att fiska nejonögon med speciella tinor är en mycket gammal tradition. Fisket, som tidigare var omfattande, bedrivs i dag i mycket liten skala, och a…

 • Jakt med lös hund

  16 juni 2020

  Att jaga med lös hund har handlat om allt från överlevnad till fritidssyssla för överklassen genom åren. Traditionen har också gett upphov till en gr…

 • Håvfisketraditionen i Tornedalen

  15 oktober 2018

  Fiske genom håvning är en traditionell fiskemetod som än i dag praktiseras i Tornedalens olika forsar. Varje fors har egna delägarlag på ömse sidor o…

 • Allemansrätten

  17 januari 2018

  Allemansrätten är en gammal sedvanerätt med anor från medeltiden. I dag finns den i grundlagen och innebär både en rättighet och en skyldighet för al…

 • Laxsätt

  26 oktober 2016

  Strandnära fiske av lax med fasta redskap.

 • Ålarvet på Ålakusten

  9 oktober 2015

  Traditioner och kunskaper innefattande muntligt berättande, byggnadstraditioner, båttyper och mattraditioner kopplade till ålfiske längs Skånes östku…

 • Fäbodkultur

  30 september 2015

  Småskaligt gårdsbruk i skogs– eller fjällbygd.

 • Kunskaper om läkeväxter

  27 februari 2015

  Salva på ringblommor, älgörtste eller basilika mot insektsbett. Kunskaper om växters läkande effekter har en lång historia.