Musik och dans

Att dansa, sjunga och spela musik är uttryckssätt som utövas i de mest skilda sammanhang; tillsammans eller i ensamhet, arbete, fritid, högtid, privat, publikt, ceremoniellt, politiskt, sorg, lek, kärlek – exemplen är otaliga.

 • Midsommarkarnevalen i Ramsberg

  21 april 2022

  I Ramsberg firas varje år midsommardagen med en midsommarkarneval. Karnevalståget går genom byn och därefter fortsätter festivalen på festplatsen Köl…

 • Psalmodikon

  23 november 2020

  Psalmodikon är ett stränginstrument som var mycket vanligt i stora delar av Sverige i under 1800-talet och som har fått ett nyväckt intresse under de…

 • Hammarkullekarnevalen

  14 maj 2020

  En karneval med fötter som förgrenar sig över världen.

 • Beridna högvakten

  5 september 2019

  Den beridna högvakten i Stockholm medverkar i parader och korteger i samband med vaktparader, nationaldagen, kungliga bemärkelsedagar och statlig rep…

 • Zornmärkesuppspelning (riksspelmansskap)

  7 februari 2017

  Zornmärkesuppspelningen har pågått sedan 1933 och grundar sig på Anders Zorns initiativ till att utnämna riksspelmän. Huvudman för riksspelmansskapet…

 • Luciatåg

  19 februari 2016

  Luciafirandet kan innehålla en mängd olika inslag och består ofta av sång och musik och ett luciatåg.

 • Fäbodkultur

  30 september 2015

  Småskaligt gårdsbruk i skogs– eller fjällbygd.

 • Knutsmasso

  28 februari 2015

  Knutsmasso uppmärksammas på olika sätt i olika delar av landet och även i utlandet, bland annat genom utklädningsupptåg. I Uppland har traditionen ut…

 • Sång och dans runt midsommarstången

  21 augusti 2014

  Sång, musik, dans och lek runt midsommarstången hör till sommarens traditioner över hela landet.

 • Nyckelharpa

  21 augusti 2014

  Nyckelharpan har tillverkats och spelats i Sverige i obruten tradition åtminstone sedan 1600-talet. I och med den svenska folkmusikens uppsving under…

 • Klapp-, rams- och sånglekar

  20 augusti 2014

  So makaroni, Ria Ra och Bro bro breja är exempel på klapp- och sånglekar som förekommer på många skolgårdar. Lekarna överförs muntligt från barn till…