Muntliga traditioner

Här samlar vi olika former av muntliga traditioner och uttryckssätt – som berättelser, ordspråk, rim och ramsor, namn, visor, vitsar, poesi och annan ordakonst.

 • Sjunga skålvisor (snapsvisor, nubbevisor, supvisor)

  18 maj 2022

  Snapsvisan är en skålvisa och tillhör en av våra äldsta visgenrer. Än i dag förs den stora mängden snapsvisor vidare genom muntlig tradition.

 • Kaleromernas berättartradition

  12 januari 2022

  Hos kaleromerna finns en berättartradition som haft stor betydelse för gruppen. I berättandet förs viktiga kunskaper och erfarenheter vidare mellan g…

 • Stállutraditionen

  12 januari 2022

  Stállu är en av huvudkaraktärerna i samiskt berättande. I traditionella berättelser beskrivs han som en ond men lättlurad jätte som jagar renar och s…

 • Håvfisketraditionen i Tornedalen

  15 oktober 2018

  Fiske genom håvning är en traditionell fiskemetod som än i dag praktiseras i Tornedalens olika forsar. Varje fors har egna delägarlag på ömse sidor o…

 • Levande rollspel – lajv

  17 januari 2018

  I ett lajv gestaltar varje deltagare en påhittad karaktär i en påhittad miljö. Rollspelet kan utspela sig i en fantasivärld eller i en särskild tid o…

 • Fäbodkultur

  30 september 2015

  Småskaligt gårdsbruk i skogs– eller fjällbygd.

 • Sagobygden

  15 september 2015

  I Sagobygden, som innefattar Alvesta, Ljungby och Älmhults kommuner, berättas fortfarande om trollträd, trollens julafton, bortbytingar och spöken.

 • Klapp-, rams- och sånglekar

  20 augusti 2014

  So makaroni, Ria Ra och Bro bro breja är exempel på klapp- och sånglekar som förekommer på många skolgårdar. Lekarna överförs muntligt från barn till…